تحقيق وتوسعه

تحقيق وتوسعه

1- بررسی وارائه طرح فرمولاسیون وساخت فرآورده های جدید گیاهی
2- اصلاح فرمولاسیون های موجود وارتقاء کیفیت واثربخشی آنها
3- توصیه های علمی وعملی برای رفع مشکلات ایجاد شده دربخش تولیدبا همکاری آزمایشگاههای کنترل ومسئولین تولید
4- رسیدگی به طرحهای توسعه فیزیکی وفنی بخشهای محترم شرکت
5- بررسی طرحهای ارائه شده از طرف موسسات دانشگاهی وعلمی کشور وانجام همکاریهای علمی وفنی ومالی با آنها
6- ارائه طرحهای پژوهشی به مراکز مطالعات بالینی دانشگاههای مختلف علوم پزشکی کشور برای بررسی بالینی فرمولاسیون های جدید شرکت وسرپرستی علمی آنها
7- بررسی نظرات وپیشنهادات نمایندگان علمی شرکت ومراجعه کنندگان به شرکت در مورد تولید محصولات جدید ویا تغییر در فرمولاسیون فرآورده های موجود
8- بررسی وتدوین مقالات علمی در مورد یافته های جدید شرکت درمورد اثرات نوین گیاهان داروئی وداروهای گیاهی
9- برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی وآشنایی پزشکان وآحاد جامعه با منافع ومزایای گیاهان داروئی وداروهای گیاهی
10- برنامه ریزی شرکت در کنگره ها وسمینارهای مربوط به داروهای گیاهی در داخل وخارج کشور

ورود

ایجاد حساب کاربری
liseli sikis turk porno seks tecavuz izle eskişehir escort full film izle istanbul escort xhamster porno porno sex