بیماریهای تنفسی

قرص فيتوكلد

Phytocold 3d

موارد مصرف

ضد سرما خوردگی، پشگیری و درمان سرماخوردگی

سایر آثار درمانی:

به عنوان خلط آور و نرم کننده سینه می توان آن را بکاربرد.

دستور مصرف

بزرگسالان روزی سه مرتبه هر مرتبه 1 تا 2 قرص، بسته به شدت بیماری. کودکان (12-15 ساله): روزی سه مرتبه هر مرتبه یک قرص با مقدار کمی آب قبل از غذا میل گردد.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف:

این دارو در بیماران حساس به فرآورده های گیاهی نباید مصرف شود. همچنین دربیماران مبتلا به اختلالات اتوایمیون توصیه نمی گردد.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی خاصی از این دارو تا به حال گزارش نشده است.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

چون هنوز این دارو در خانم های باردار یا شیرده مورد مطالعه قرار نگرفته، مصرف آن توصیه نمی گردد.

اجزای فرآورده

در هر قرص میزان مواد بکار رفته بر حسب میلی گرم عبارتست از:

پودر خشک گلبرگ آقطی 50 میلی گرم Sumbucus ebulus

پودر خشک اندام هوائی اکیناسه 75 میلی گرمEchinacea purpurea

پودر خشک ریشه ختمی 80 میلی گرم   Althaea officinalis

مواد موثره

مواد موثره موجود در گیاهان مورد استفاده در این فرآورده عبارتند از:

اکیناسه: الکامیدها، پلی الکن ها، مشتقات اسید کافئیک و پلی ساکاریدها و از مواد موجود در اسانس از همه مهمتر بورنئول و بورنیل استات را می توان نام برد.

اقطی: گلیکوزیدها: سامبونیگرن، سامبوسین، سامبوسیگوین و فلاونول

ریشه ختمی: موسیلاژ، فلاونوئید، اسکروپلتین، کومارین، اسیدهای پلی فنولیک

شکل دارویی

قرص دربسته های 30 عددی

استاندارد شده

براساس 0/26 میلیگرم فلاونوئید تام (برحسب کوئرستین) در هر قرص

آثار فارماکولوژی

مطالعات و تجارب علمی متعدد نشان دهنده اثربخشی گیاه اکیناسه پورپوره آ به عنوان یک محرک ایمنی

می باشد. شیرابه اندام هوائی این گیاه به طور چشم گیری درصد عمل فاگوسیتوزی وگرانولوسیت های انسانی را افزایش می دهد. اثر ضدویروسی عصاره هیدروالکلی این گیاه در شرایط آزمایشگاهی علیه ویروس سرماخوردگی به اثبات رسیده است. اخیراً در یک مطالعه بالینی نشان داده شده که این گیاه دارای اثر پیشگیری کننده و درمان کننده عفونت ها می باشد گیاه اقطی خاصیت ضدویروس سرماخوردگی و آبریزش بینی دارد و در درمان سینوزیت ها نیز موثر است. گیاه ختمی دارای اثر ضد میکروبی علیه گرم مثبت ها و گرم منفی ها می باشد همچنین نرم کننده مخاط گلو و مجاری تنفسی است.

منابع

1) Bauer R., Wagner H.: Echinacea species as potential immunostimulatory drugs. Econ. Med. plant Res 1991;5: 253–321.
2) Wagner V., Proksch A., Riess – Maurer I et al.: Immunostimulating polysaccharides of higher plants. Arznein forsch 1985;35:1069–1075.
3) Stimpel M. Proksch A. , Wagner H., Lohmann- Matthes ML.: Macrophage activation and induction of macrophage cytotoxicity by purified polysaccharide fractions from the plant Echinacea purpurea. Infection immunity 1984, 46 : 845 – 849.
4) Recio Mc et al.: Antimicrobial activity of selected plants employed in the Spanish Mediterranean area part II. Phytotherapy Res. 1989;3:77 – 80.

ورود

ایجاد حساب کاربری