دهان و دندان و گوش و حلق و بینی

قطره گوشی ایرگل

Eargol 3d

موارد مصرف

جهت آسان خارج کردن موم گوش .

دستور مصرف

۱. گوش را بطرف عقب بکشيد
۲. چهار قطره از روغن ايرگل را در گوش بچکانيد – سر قطره چکان را داخل گوش فشار ندهيد .
۳.در همين وضعيت برای مدت چند دقيقه باقی بمانيد .
۴.به آرامی يک تکه پنبه برای جذب ترشحات نرم شده داخل حفره گوش قرار داده و بعد از چند دقيقه خارج کنيد .
۵.اين عمل را شب و صبح برای مدت ۴ روز تکرار کنيد تا ترشحات اضافی خارج شود .
۶.حداکثر تا ۸ هفته بعد از بازنمودن شيشه استفاده شود.
۷.يا بعد از ۴روز استفاده ازقطره بامراجعه به پزشک وشستشوی گوش ترشحات اضافی را خارج نمائيد .

موارد منع مصرف

1-  در صورت التهاب و عفونت و پارگي پرده گوش از مصرف آن خودداری نمائيد.

2-  هرگز از اشياء نوک تيز برای خارج کردن موم گوش استفاده نکنيد.

3-  درصورت وجود اختلالات گوش, دندان عقل و دندان‌های پوسيده بايد معاينه گردند.

4-  قطره ايرگل را از دسترس کودکان دور نگهداريد.

عوارض جانبی :
در افراد حساس به بادام زمينی ممکن است موجب بروز واکنش های الرژيک شود .

اجزای فرآورده

روغن بادام زمينی                v/v    33/33%         

 روغن بادام                     v/v    33/33%

 روغن کافور                   v/v    33/33% 

مواد موثره

روغن بادام و بادام زمينی محتوی گليسيريدها عمدتا" اسيد اولئيک با مقدار کمتری اسيدهای پالميتيک و لينولئيک می باشند . روغن کافور دارای خاصيت نرم کننده و ضد درد ملايم می باشد و محتوی ماده موثره سينئول است .

شکل دارویی

قطره گوشی 15 ميلی ليتری .

استاندارد شده

بر حسب
۲۰%- ۱۰% سينئول .

آثار فارماکولوژی

موم گوش ( Earwax) يک ماده طبيعی است که توسط غدد مجرای خارجی گوش ترشح ميشود . معهذا تجمع مقدار زياد آن درگو ش موجب مشکلاتی ميشود و در صورت خارج نشدن , سخت و سفت شده موجب گوش درد ، خارش گوش , اختلال شنوائی و صدای وزوز در گوش ميشود .

شکل طبيعی گوش طوری است که نميتوان مجرای داخل آنرا به راحتی تميز کرد ولی ميتوان ترشحات سفت شده را بکمک قطره ايرگل نرم کرده و سپس خارج نمود.در اين مرحله پزشک ميـتواند با شستشوی مجرای گوش به خارج کردن موم اقدام نمايد . مخلوط سه روغن بادام زمينی ، بادام و کافور موجب نرم شدن ترشحات سخت شده درگوش گرديده و بعدا" به راحتی ميـتوان آنرا خارج نمود .

روغن کافور افزون بر خاصيت نرم کنندگی دارای اثر ضد درد می باشد و درشرايط دردناک بودن گوش موثر واقع می شود  .

منابع

1.Martindale ,)2005( , 34 thed . P 1651,1659,1665 .
2.B P, )1998( , P. 63 , 1608.
3.USP , 23(2005) , P. 2211.

ورود

ایجاد حساب کاربری