مغز ،اعصاب و روان

قطره آنتی میگرن

Antimigren 3d

موارد مصرف

برطرف کننده حملات میگرنی و سردردهایی با منشاء عصبی

دستور مصرف

  قطره درهنگام بروز علائم اوليه سردرد ۴۰- ۳۰ قطره ميل شود و يک ساعت بعد اين مقدار تکرار گردد و جهت پيشگيری نيز ۳۰- ۲۰ قطره ۲ نوبت در روز توصيه ميشود .

موارد منع مصرف

به محض شروع اولین آثار حمله میگرنی 30 الی 40 قطره در یک فنجان آب سرد میل شود و در صورت لزوم یک ساعت بعد این مقدار تکرار گردد و جهت پیشگیری از حمله میگرنی و سردرد می توان صبح و شب مطابق دستور فوق مصرف نمود.

اجزای فرآورده

عصاره هیدروالکلی مخلوط گیاهان ذیل:

ریشه و ریزوم والریان (سنبل الطیب ) 30%، رازیان 30%، پوست بید 20%، برگ بادرنجبویه 20%

مواد موثره

رازیانه: آنتول، فنکن، متیل شاویکول، استراگل، کومارین ها، فلاونوئیدها، بتا سیسترول، لیمونن و استیل بن

ریشه واریان: والریانین، ایزووالرات، اسید والرنیک، والپوتریات ها، الفا و بتا پینن کامفن، بورنئول و اوژنول

بادرنجبویه: سیترال، سیترونلال، ژرانیول، اوژنول، کاریوفیلن، فلاونوئیدها، لوتئولین 7- گلیکوزید، رامنازین

و کاسموسیئین

پوست بید: گلیکوزیدهای فنولیک شامل سالیسین، سالی کورتین و سالی رپوزید

شکل دارویی

قطره خوراکی در شیشه های 30 میل لیتری

استاندارد شده

20 15 میلی گرم فلاونوئید تام در100 سی سی قطره

آثار فارماکولوژی

سردرد میگرنی و سردردهای شبیه میگرن و نورالژی ها امروزه از بیماری های شایع هستند. شواهد کافی حمایت کننده این فرضیه است که سردرد میگرنی ناشی از یک اختلال عروقی مغز است که هنوز نحوه ایجاد آن معلوم نیست. علائم میگرن را می توان در یک فرآیند سه مرحله ای تقسیم نمود: بروز علائم اولیه (تاری دید- تهوع)، مرحله بروز حمله و مرحله سردرد. هر چند، یک عامل استرس زای مخصوص ممکن است همراه با شروع حمله بیماری باشد، بنظر می رسد که سردرد وابسته به توام شدن چندین عامل استرس زا در طول زمان است. این عوامل نهایتاً روی متابولیسم سروتونین اثر می گذارند، هنگامی که این مراحل به یک نقطه بحرانی رسید، واکنش های آبشار مانند شروع می شود.

کاهش سطوح سروتونین نسجی، تغییرات پلاکتی، تغییرات پاسخ پذیری عروق مغزی و تجمع هیستامین، متابولیت های اسید آراشیدونیک یا سایر میانجی های التهاب دیده می شود. قطره آنتی میگرن مجموعه ای از چندین عصاره گیاهی است و قادر است بیمار را از سردرد شدید رهائی بخشد. در یک مطالعه بالینی در دو گروه بیمار 35 نفری مبتلا به میگرن گروه اول بمدت 12 هفته تحت درمان با قطره آنتی میگرن و گروه دوم با همان مدت تحت درمان با پروپرانول قرار گرفته نتایج نشان داده است که شدت سردرد و تکرار حملات و زمان سردرد کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. با این تفاوت که بیماران گروه اول رضایت یشتری از درمان با آنتی میگرن نشان داده اند.

نحوه اثر این دارو بدین ترتیب است که والپـوتریـات ها و اسیـدوالرنیـک به گیـرنـده های GABA دقیـقاً ماننـد

بنزودیاز پین ها پیوند شده و آرامش ایجاد می نماید. مواد آرام بخش موجود درقطره آنتی میگرن با عوامل استرس زای ایجاد کننده سردرد میگرنی مقابله کرده و مانع بروز سردرد می شوند.

همچنین سالیسین و سایر گلیکوزیدهای فنولی پوست بید سنتز پروستاگلاندین ها را که در ایجاد میگرن موثر هستند مهار کرده اثر ضد التهاب و ضد درد قابل ملاحظه ای ایجاد می کنند.

منابع

1.Shinhoj E.: Hemodynamic studies within the brain during migraine . Arch . Neurol(1979) ; 257 – 266 .
2.Rose F.C The pathogenesis of a migraine attack – TINS (1983); 6:247 .
3.Hanington E .: The platelet and migraine . Headache (1986);26: 411 – 415 .
4.Moattar F. and Kafil M.:Formulation , preparation and clinical studies of Antimigrain drop. Abstract of 9 th. Iranian Congress of Physiology and Pharmacology Tehran(1988) .
5.Chitsaz .A: The effect of propranolol and antimigraine drop on migraine headaches unpublished data (2000).

ورود

ایجاد حساب کاربری