زنان و زایمان

کپسول شیرافزا

شیرافزا

موارد مصرف

افزایش دهنده ترشح شیر مادران

دستور مصرف

کپسول: روزانه سه نوبت هر نوبت یک کپسول بعد از غذا با کمی آب میل شود.

موارد منع مصرف

عوارض جانبی:

گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه:

مصرف این دارو می تواند تا هنگام شیردهی نوزاد ادامه یابد .

اجزای فرآورده

هر 30 میلی لیتر قطره شیرافزا محتوی عصاره های هیدروالکلی گیاهان زیر است: عصاره رازیانه 15 میلی لیتر، عصاره شنبلیله 6 میلی لیتر، عصاره زیره سبز 6 میلی لیتر، عصاره شوید 3 میلی لیتر.

هر کپسول حاوی 120 110 میلی گرم عصاره خشک گیاهان فوق الذکر می باشد.

مواد موثره

رازیانه: آنتول، فنکون، استراگل، فلاونوئیدها، اسیدهای آلی، استیل بن استرول های گیاهی

   زیره: سیمن، آلفا و بتا پی نن

   شنبلیله: ساپونین استروئیدها شامل تریکوفوئنوزیدهای A تا G، استرول ها، فلاونوئیدها و اسانس فرار

   شوید: اسانس های فرار شامل کرون و لیمونن

شکل دارویی

کپسول در بسته های 30 عددی

استاندارد شده

بر حسب 2/3 -1/7 میلی گرم آنتول در هر کپسول

آثار فارماکولوژی

مواد موثره گیاهان موجود در فرمولاسیون شیرافزا به طور سینرژیستیک ترشح شیر را تحریک می نمایند. در حین شیردهی احتیاجات تغذیه ای مادر شیرده افزایش می یابد و رابطه تغذیه ای برای مادر و طفل شیرخوار برای مدتی بعد از تولد ادامه می یابد. تغذیه نوزاد در اولین سه ماه بعد از تولد صرفا وابسته به شیرمادر است. شنبلیله یک گیاه محرک اشتها می باشد که می تواند دو عمل را در فرآورده شیرافزا انجام دهد. ترشح شیر را زیاد می کند و اشتها مادر را برای تامین احتیاجات تغذیه ای افزایش می دهد. گزارشات متعددی نیز افزایش دهنده شیر رازیانه، شنبلیه، زیره و شوید را به اثبات رسانیده اند. گیاه رازیانه نیز از زمان های گذشته به عنوان گیاهی محرک ترشح شیر معروف بوده است. آنتول موجود در گیاه رازیانه دارای خاصیت استروژنی است که موجب تحریک ترشح شیر می شود. مواد موثره گیاه شنبلیله مانند فلاونوئیدها (فیتواستروژن ها) که اثرشان در تنظیم تولید هورمون ها است دارای خاصیت محرک ترشح شیر بوده و این اثر به علت ترشح پرولاکتین می باشد. افزون بر مواد فوق الذکر زیره سبز نیز دارای خاصیت محرک ترشح شیر است.

منابع

1. Green Energy from the Earth 677/ university Avenue Middleton, Wisconsin 5362 , 608 – 831 –2845.

2. Martindale 34,(2005), p1668 , 73.

3. Mills S and Bone K ; Principles and practice of phytotherapy .Churchill Livingstone,(2000).

4. Tang W and Eisenbrand G.; Chinese drugs of plant origin . Springer Verlage, (1992), PP445-46.

5. PDR for Herbal Medicine, Medical Economics Company,(2000) , PP 1188 – 80.

6. Albert - Puleo M.: Fennel and anise as estrogenic agents; J. Ethnopharmacol .(1980) ,Dec ; 2 ( 4) .:337 – 44.

7. Annusuya S ,Vanithakumari G , Megala N. : Ind. J .Med Res .(1988); 87: 364 – 367.

8. Feiz J. and Moattar F: Formulation , Preparation and evaluation of medicinal plants on quality of human milk . Abst . Int Res Cong . on Natural Products . Chapell Hill , U.S.A PP. 193 ,(1985).

تماشاخانه تصویر

ورود

ایجاد حساب کاربری