زنان و زایمان

كپسول منستروگل

Memstrogol 3d

موارد مصرف

بر طرف کننده درد و اسپاسم پیش از قاعدگی و دوران قاعدگی

سایر آثار درمانی:

این دارو علاوه بر خواص ضد درد و ضد اسپاسم به عنوان باد شکن نیز قابل توصیه می باشد.

دستور مصرف

در مواقع لزوم روزی سه بار هر بار 2-1 کپسول همراه با کمی آب میل شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف:

هیچ گونه منع مصرفی ندارد.

تداخلات داروئی:

گزارش نشده است.

عوارض جانبی:

در افراد حساس به گیاهان داروئی ممکن است موجب بروز عوارض آلرژیک شود.

اجزای فرآورده

هر کپسول محتوی حدود 80 میلی گرم عصاره خشک گیاهان انیسون، کرفس و زعفران می باشد.

مواد موثره

شامل آنتول، استراگول، متیل کاویکول، اپی ئین، اپی ژنین، میریستین، لیمونن، سینئول، سافرانال، کروسین و پیکروکروسین است.

شکل دارویی

کپسول در جعبه های 30عددی

آثار فارماکولوژی

اثرات ضد اسپاسم و ضد درد اسانسهای فرار موجود در فرآورده به اثبات رسیده و مطالعات گسترده فارماکولوژیکی و بالینی این امر را تائید نموده اند. آنتول موجود در میوه انیسون عامل اصلی خاصیت ضد اسپاسم این دارو محسوب می شود. این ماده از لحاظ ساختار شیمیایی شبیه کاتکول آمین های آدرنالین، نورآدرنالین ودوپامین است. فلاونوئیدهای اپی ژنین، آپی ئین وایزوکوئرستین و لیمونن و سلنین موجود در تخم کرفس در آزمایشات روی موش اثرات بارز ضد اسپاسمی و آرام بخش از خود ظاهر نموده اند. این آثار در تجارب بالینی هم به اثبات رسیده است. افزون بر این در اکثر منابع جهانی گیاه درمانی نوین، گیاهان فوق الذکر به عنوان ضد دردهای رحمی و قاعده آورتوصیه شده اند. مطالعات جدید اثرات ضد سرطانی و ضد آرتریت زعفران موجود در فرمولاسیون این دارو در به اثبات رسانده که آن را عمدتاً به خاصیت بسیار بالای آنتی اکسیدانی این گیاه نسبت می دهند.

منابع

1- Carol A. Newall et al : Herbal
Medicine,Pharmaceutical Press,
London ( 1996) , P.30 .
2- Albert - puieo . M .: Fennel and
Anise as estrogenic agents . J .
Ethnopharmaco ( 1980 ) , 2 : P.
337- 344 .
3- Duke,J. A : Handbook of
Medicinal Herbs, Boca Raton CRC
(1985).
4- Wichtl , M . : Herbal Drugs ,
(1996) , P . 65 .
5- Martindale 34 ; Th Complete Drug
Refernces,Vol. 2 . PP. 1058 , 1655 ,
1669.
6- Avicenna's Canon of Medicine ;
Vol 2 , Tehran , (1987), PP. 54 –
55 , 139 – 140 , 191 – 192 .
7- Evans ,C.V.: Pharmcognosy . 15 ed,
W.B.Saunders (2002) . P. 437- 438 .

ورود

ایجاد حساب کاربری