آگهی استخدام

آگهی استخدام

 شرکت داروسازی گل دارو به منظور تامين کادر نيروی انسانی از داوطلبان دارای مدارک ذيل دعوت به همکاری می نماید، لذا متقاضیان می توانند برای ارسال رزومه از طریق لينک http://goldaru-co.com/fa/2015-11-01-12-21-12/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85اقدام و يا سوابق کاری خود را به آدرس پست الکترونيک ارسال نماييد.

ردیف

استان مورد نیاز

رشته مور نیاز

مقطع مورد  نیاز

سابقه کار

حداکثر سن

جنسیت

1

اصفهان

مهندسی داروسازی

کارشناسی ارشد

حداقل 1 سال

زیر۳۵ سال

مرد

2

اصفهان

شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد و کارشناسی

حداقل 2 سال

زیر 30 سال

مرد

3

اصفهان

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس/کارشناسی ارشد

حداقل 3 سال

زیر 35 سال

مرد/زن

4

اصفهان

کارشناس QA

کارشناسی یا ارشد مهندسی صنایع

حداقل 2 سال

زیر 30 سال

مرد/زن

5

اصفهان

کارشناس آمار و برنامه ریزی

کارشناسی یا ارشد آمار

حداقل 2 سال

زیر 30 سال

مرد/زن

6 اصفهان تکنسین کامپیوتر-گرایش سخت افزار کاردانی حداقل 1 سال زیر 35 سال مرد

 

 

ورود

ایجاد حساب کاربری